کهف خون

مرا به نوکری خود شها تو مفتخر نما

کهف خون

مرا به نوکری خود شها تو مفتخر نما

کهف خون

محبت می کشد و شهید میکند , شهید محبت دوست شدن بهتر از شهید دشنه ی دشمن شدن است...
مرحوم دولابی!!

و تو

سرشته با گل منی

تو صاحب دل منی
.
.
.

آیه محبتی
می کشی مرا حسین...

پیام های کوتاه

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۷
آذر
۹۵

وصلی

که به اصل

وصلت کند یا نکند؟؟

  • گــــــــــــــــم گشته