کهف خون

مرا به نوکری خود شها تو مفتخر نما

کهف خون

مرا به نوکری خود شها تو مفتخر نما

کهف خون

محبت می کشد و شهید میکند , شهید محبت دوست شدن بهتر از شهید دشنه ی دشمن شدن است...
مرحوم دولابی!!

و تو

سرشته با گل منی

تو صاحب دل منی
.
.
.

آیه محبتی
می کشی مرا حسین...

پیام های کوتاه

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۹
اسفند
۹۴

من خواستم 

به خواست تو قد نمی دهد

بخواه مرا خدا

  


+سال نو مبارک

  • گــــــــــــــــم گشته
۲۳
اسفند
۹۴

نم نمک باید آشنا شود

با این شام غریبان ها 

زینب....

  

+

این شام حسن ازهمه غریب تر است....

  • گــــــــــــــــم گشته
۲۳
اسفند
۹۴

بندهای کفن فاطمه  تحمل نداشت

طناب روی دستان علی طاقت آورد!

اما چگونه؟!

  • گــــــــــــــــم گشته
۲۲
اسفند
۹۴

شب ها و یک کاسه ی آب!

مادر اگر نیست

حسین هست ...

 

+ مادری می کند زینب

وصیت کرده مادر...

  • گــــــــــــــــم گشته
۱۷
اسفند
۹۴

از پشت بعضی درها نباید تکان خورد

حتی اگر آتش بگیرند *

و بیشتر اگر سوخته باشند...

  

*سلمان از فاطمه س خوب آموخت...

+سلمان منا اهل بیت

  • گــــــــــــــــم گشته
۰۶
اسفند
۹۴

کوچه در حسرت بهار

چشم دیدن

در را نداشت ...

 

+نه از کوچه

نه از در

از کدام راه بگذرد حسن ع ؟

  • گــــــــــــــــم گشته
۰۲
اسفند
۹۴

گل میکنند تمام فصل ها

در فاطمیه

اولین فصل ش جدایی...

  

 

:(

بهار دوباره فاطمی تعزیت

که هیچ گاه تسلی ندارد برای گفتن تلسیت

  • گــــــــــــــــم گشته