کهف خون

مرا به نوکری خود شها تو مفتخر نما

کهف خون

مرا به نوکری خود شها تو مفتخر نما

کهف خون

محبت می کشد و شهید میکند , شهید محبت دوست شدن بهتر از شهید دشنه ی دشمن شدن است...
مرحوم دولابی!!

و تو

سرشته با گل منی

تو صاحب دل منی
.
.
.

آیه محبتی
می کشی مرا حسین...

پیام های کوتاه

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۱
خرداد
۹۵

به نام نامی حسین

امشب ما را به کوی تو

رهی پیداست...

+

تمام جمعه هایی ک ندبه همان قضا شد را

امشب برایت ادا کردیم

آنهم در خیابان ها با جشن ولادتت...

++

سالی یک بار کافیست دیگر

تمام مردم شهر بنامت بسیج میشوند

مگر نه؟؟؟

+++

غریب و غریب و اقای غریب م+ا...

  • گــــــــــــــــم گشته